X̗[
@@@@iQOOTNRj

@R^S @R^T @R^U @R^V
@R^W @R^PQ @R^PU @R^PU
@R^RO


[ĂĂʐ^كgbv

PDQ@S